Nasza Oferta

PLAN DNIA

Przedszkole jest czynne od godz. 
6.30 do 16.00
do 8.15

schodzenie się dzieci zabawy indywidualne modlitwa poranna w grupach

8.30

śniadanie zajęcia dydaktyczne w grupach zabawy według zainteresowań dzieci spacer lub zabawy na placu przedszkolnym

12.00

obiad leżakowanie – grupa I zajęcia dydaktyczne – grupa II i III zajęcia dodatkowe

14.15

podwieczorek zabawy według zainteresowań dzieci

do 16.00

odbieranie dzieci przez rodziców

METODY DYDAKTYCZNE 

TEORIA WIELORAKICH INTELIGENCJI

– według Howarda Gardnera – stymulowanie wszystkich dziedzin aktywności dzieci, a szczególnie: językowej, matematycznoprzyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej i społecznej. Rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci i budowanie w nich motywacji do nauki.

ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA

– autorstwa prof. Ireny Majchrzak wspomagająca wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Odimienna, ponieważ naukę rozpoczynamy od imienia dziecka. Metoda oparta jest na stworzeniu takiego łańcucha zajęć i gier, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę alfabetycznego szyfru. Na każdym etapie stosowania tej metody stymuluje się obserwację wizualną oraz myślenie logiczne. Analiza własnego imienia pozwala dziecku pojąć, że napisane słowo znaczy to samo, co słowo wypowiedziane i że graficzny układ wyrazu zależy od jego brzmienia. 

DZIECIĘCA MATEMATYKA

 – autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy
Zielińskiej wspomagające rozwój procesów operacyjnego myślenia – przy pomocy których
dziecko może myśleć o realnym świecie i przekształcać go w swoim umyśle, ćwiczenie
niektórych umiejętności matematycznych, kształtowanie odporności emocjonalnej. 

ZABAWY PLASTYCZNE

– wspomagające rozwój estetyki, kreatywności itp. ćwiczenia doskonalące sprawności manualne (motoryka mała), poznawanie różnych technik i materiałów plastycznych

KODOWANIE NA DYWANIE

Kodowanie, to połączenie zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych, przetwarzanie informacji w postaci kodu. Dzieci rozwijają uniwersalne kompetencje jak: logiczne algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów

PRAKTYKA UWAŻNOŚCI I MINDFULNESS

Ćwiczenia mindfulnessowe pozwalają dzieciom nabyć umiejętność obserwowania emocji i uczuć, zamiast od razu na nie reagować. Dzięki temu zyskują strategie działania w trudnych momentach i radzenia sobie z emocjami. Dzieci uczą się także życzliwości dla siebie i innych, co pozwala im budować satysfakcjonujące relacje z innymi a to przekłada się na wzrost poczucia własnej wartości.

METODA DOMANA-GLOBALNEGO CZYTANIA

Czytanie globalne to metoda nauki czytania, w której traktuje się słowa jako podstawowe cząstki mowy. Czytanie globalne przebiega analogicznie do nauki mowy: nauczyciel mówi i prezentuje całe wyrazy 

 
METODA DOBREGO STARTU

– autorstwa prof. Marty Bogdanowicz, wspomagająca rozwój integracji percepcyjno-motorycznej prowadzącej do rozwoju i współdziałania funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności pisania i czytania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Na etapie 4-latków prowadzone są zajęcia MDS oparte o program „Piosenki do rysowania”.

PRZEDSZKOLIADA

– Ogólnopolski program rozrywki sportowej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia prowadzą licencjonowani instruktorzy z pozytywnym podejściem do dzieci. Zajęcia promują wszechstronny rozwój ruchowy i profilaktykę zdrowia, przeciwdziałanie otyłości oraz ideę fair play Dzieci zdobywają podstawy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Wszystko w atmosferze współpracy w grupie i dobrej zabawy.

TAŃCE TOWARZYSKIE

– zajęcia prowadzone są przez mistrzów tańca towarzyskiego z studia ESKA w Augustowie. Zabawy przy muzyce uwrażliwiają dzieci na zachowania wyrażające szacunek dla partnera i partnerki, współdziałanie w parach oraz wyczucie rytmu. Dzieci poznają różne rodzaje muzyki oraz tańca a przy tym doświadczają radości ze zdobytych umiejętności i z własnych sukcesów tanecznych.

 

KONCERTY MUZYCZNE

– cykl 5 audycji muzycznych organizowanych przez firmę ARTE-MUZA. To pełne fantazji edukacyjne spektakle ilustrowane muzyką wykonywaną na żywo oraz strojami i rekwizytami dotyczącymi danego tematu, które pobudzają wyobraźnię i uwrażliwiają na sztukę. Prowadzone są przez osoby z wykształceniem muzycznym i pedagogicznym. Celem koncertów jest poszerzanie horyzontów muzycznych młodego pokolenia.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

– dla dzieci, które wymagają indywidualnych ćwiczeń usprawniających narządy mowy lub korekcję wad wymowy, zapewniamy zajęcia logopedyczne z wykwalifikowaną osobą, która prowadzi zajęcia we współpracy z rodzicami. Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy są także prowadzone w ramach zajęć edukacyjnych z całą grupą przez nauczycielki.

 

 

Scroll to Top