Przedszkole prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

Działalność pedagogiczno-wychowawcza w Augustowie rozpoczęła się w roku 1988. Początkowo przedszkole znajdowało się w domu sióstr na ul. Konopnickiej. Od roku 1997 zostało przeniesione do obecnej siedziby przy ul. Zarzecze 27.
Przedszkole mieści się w budynku będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Położone w bliskim sąsiedztwie Jeziora Necko, otoczone jest bogatą zielenią. Z tyłu budynku znajduje się duży plac zabaw, bezpieczny, ogrodzony, wyposażony w liczne sprzęty do zabaw na świeżym powietrzu. Pomieszczenia przedszkolne znajdują się na parterze. Każda grupa ma swoją salę przedszkolną wyposażoną w zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzoną w sposób przyjazny dziecku, zapewniającą bezpieczeństwo.

W przedszkolu znajdują się dwa pomieszczenia pełniące funkcję szatni dla dzieci, oraz łazienka. Inne pomieszczenia to: kuchnia z zapleczem kuchennym, pokój nauczycielski, biuro przedszkolne.

Do dyspozycji przedszkola jest także kaplica sióstr, znajdująca się na I piętrze.


HYMN PRZEDSZKOLA
słowa: s.Małgorzata Bauer, Marta Bołkum
muzyka: Monika Dorosiewicz


W Augustowie naszym mieście byłeś tylko jeden raz.
Lecz w przedszkolu naszym, co dzień Janie Pawle miejsce masz.
W sercach dzieci i rodziców, naszych sióstr i naszych pań,
Twoje słowa brzmią radośnie:
"Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi"

Janie Pawle II dodaj nam odwagi,
Janie Pawle II za nami się módl,
Święty nasz Patronie, ciebie dziś prosimy,
Nie zostawiaj nas i z nieba czuwaj nad nami

Już niedługo przyjdzie pora z dorosłością zmierzyć się.
Będziesz naszym kapitanem w słońcu, w deszczu i we mgle.
A gdy nagły sztorm uderzy i wypełni nasze dni,
uratują nas Twe słowa
"Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi"

Janie Pawle II dodaj nam ...

Gdy w przyszłości rodzicami przyjdzie zostać kiedyś nam,
Twoje słowa z tego hymnu wskazówkami będą nam.
Naszą Świętą też wspomnimy, o Urszulo wspieraj nas.
Z Janem Pawłem powtórzymy
"Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi"

Janie Pawle II dodaj nam ...
PATRON PRZEDSZKOLA

Uroczyste nadanie przedszkolu imienia JANA PAWŁA II odbyło się 18 maja 2013 r. w rocznicę urodzin świętego papieża. Był to bardzo uroczysty dzień dla wszystkich. Przez cały rok szkolny poprzedzający tę uroczystość poznawaliśmy życie i posłannictwo Jana Pawła II. Dorośli mieli także okazję zapoznać się z nauczaniem Ojca świętego. Chcemy, aby Jan Paweł II był nie tylko patronem w nazwie przedszkola, ale przede wszystkim żywą osobą, bardzo obecną w codziennych sprawach przedszkola związanych z wychowaniem i w sprawach rodzin, które zawsze były bardzo ważne dla naszego papieża. Hasłem przedszkola są słowa z uroczystości pontyfikatu, które Jan Paweł II głosił przez całe swoje życie: "NIE LĘKAJCIE SIĘ. OTWORZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI." Pragniemy tak wychowywać nasze dzieci, by przez doświadczanie naszej codziennej troski i miłości, miały zawsze poczucie bezpieczeństwa i bez lęku wchodziły w dalsze życie, by stawać się pięknymi i odpowiedzialnymi ludźmi.

Obchodzimy w przedszkolu dwa świąteczne dni związane z naszym patronem
- 22 października - liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II
- 18 maja - rocznica urodzin i nadania imienia.


CERTYFIKATYKażdego roku przedszkole uczestniczy w różnego rodzaju projektach edukacyjnych. Jest to okazja do podnoszenia i doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycielek oraz wzbogacania zajęć wychowawczo-dydaktycznych, które stają się cennymi doświadczeniami dla dzieci i okazją do dobrej zabawy i zdobywania nowej wiedzy. Certyfikaty są także świadectwem dbałości kierownictwa przedszkola o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom.

INICJATYWYKierując się wskazaniami naszego Patrona, św. Jana Pawła II, by w swoim środowisku tworzyć „cywilizację miłości”, w której nikt nie pozostaje obojętny na potrzeby drugiego człowieka, angażujemy się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” a także inne fundacje działające na rzecz dzieci chorych i ubogich. Organizujemy na terenie naszego przedszkola i miasta koncerty, festiwale, akademie patriotyczne, w których dzieci rozwijają i realizują swoje talenty i uczą się „bycia dla innych”.

KONKURSYJedną z form rozwoju talentów indywidualnych dzieci jest udział w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne i ogólnopolskie. Udział w konkursach rozwija w dzieciach poczucie własnej wartości oraz szacunku i uznania dla umiejętności i talentów, jakie mają inni.

TURNIEJE-ZDROWIAOd wielu już lat, wiosną, organizowany jest w Augustowie „Miejski turniej Zdrowia”. Zawody sportowe w atmosferze dobrej zabawy wśród rówieśników, uczą współzawodnictwa w oparciu o zasadę „fair play” i korzystnie wpływają nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i na kształtowanie właściwych zachowań emocjonalnych, w których dziecko wyraża siebie w sposób akceptowalny przez innych.