Nasza Misja

Zapewniać atmosferę szczęścia, w której dziecko rozwija się i tworzy własną przyszłość”

O Nas

Kim Jesteśmy

Nasza działalność pedagogiczno-wychowawcza w Augustowie rozpoczęła się w roku 1988. Początkowo przedszkole znajdowało się w domu sióstr na ul. Konopnickiej. Od roku 1997 przedszkole mieści się w budynku będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK przy ul. Zarzecze 27. Położone w bliskim sąsiedztwie Jeziora Necko, otoczone jest bogatą zielenią.

Z tyłu budynku znajduje się duży plac zabaw, bezpieczny, ogrodzony, wyposażony w liczne sprzęty do zabaw na świeżym powietrzu. Pomieszczenia przedszkolne znajdują się na parterze. Każda grupa ma swoją salę przedszkolną wyposażoną w zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzoną w sposób przyjazny dziecku, zapewniającą bezpieczeństwo.

W przedszkolu znajdują się dwa pomieszczenia pełniące funkcję szatni dla dzieci, oraz łazienka. Inne pomieszczenia to: kuchnia z zapleczem kuchennym, pokój nauczycielski, biuro przedszkolne.
Do dyspozycji przedszkola jest także kaplica sióstr, znajdująca się na I piętrze.

Nasze Osiągnięcia
lat doświadczenia
0 +
Absolwentów
0 K+
zjedzonych zdrowych posiłków
0 M+
Uśmiechów
0 Mld+

„Mamy w tym dziele wychowania dwojakie zadanie:
– wychować dzieci dla Boga, dla ojczyzny niebieskiej,
– wychować dzieci dla społeczeństwa, dla ojczyzny ziemskiej”.

św. Urszula Ledóchowska

Misja Przedszkola

NASZE DZIECKO:

* Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w szkole
* Jest aktywne, sprawne, kreatywne i pracowite
* Jest radosne, spontaniczne, otwarte na innych, potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi
* Potrafi radzić sobie z trudnościami, emocjami, umie wyrażać swoje potrzeby
* Jest kulturalne, koleżeńskie, uspołecznione
* Jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudzą własność
* Potrafi współdziałać w zespole, podejmować inicjatywę oraz uznawać racje i pomysły innych
* Kocha i szanuje swoją rodzinę, miasto i Ojczyznę
* Zna i szanuje wartości dobra, piękna, prawdy oraz wartości duchowe, religijne płynące z chrześcijaństwa

METODY DYDAKTYCZNE

"DZIECIAKI W AKCJI"

Seria napisana na podstawie najnowszych wyników badań psychologicznych i pedagogicznych dotyczących edukacji małego dziecka – wspiera wszechstronny rozwój dzieci. Łączy nowoczesne rozwiązania z najlepszymi, sprawdzonymi doświadczeniami praktyków. Nawiązuje do przyjętego w przedszkolu systemu integracji treści zgodnie ze „strefą najbliższego rozwoju”.

„ENGLISH PLAY BOX”

Skutecznie uczy języka angielskiego przez zabawę, łącząc materiały tradycyjne i cyfrowe. Metoda zastosowana w kursie promuje współpracę między nauczycielem języka i wychowawcą przedszkolnym, a także angażuje rodziców, skłaniając do pracy z maluchami w domu. Ciekawe ilustracje, melodyjne piosenki, proste gry planszowe, kreatywne ćwiczenia oraz bezpieczne zabawy edukacyjne z użyciem komputera lub tabletu poruszają wyobraźnię dzieci i zachęcają do nauki.

„Blum System”

„Blum System: edukacyjna platforma przedszkolna dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. BALON BLUM - multimedialny portal edukacyjny dla dzieci

„Jak kwiat do rozkwitu potrzebuje słońca, 

tak słabe jeszcze serca,
by się podniosło do Boga, 

potrzebuje atmosfery ciepłej.”.

św. Urszula Ledóchowska

Realizowany Program

program dydaktyczny

W przedszkolu, we wszystkich grupach wiekowych, realizowany jest program Wydawnictwa Nowa Era: - Odpowiada na potrzeby współczesnego dziecka i jego rodziny. - Łączy edukację z rozwojem, tworząc dziecku przestrzeń do zabawy i uczenia się. - Wprowadza wartości jako naturalne etapy rozwoju poznawania świata, kładąc nacisk na przeżywanie i wychowanie. - Prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji. - Rozwija umiejętność uczenia się dzieci oraz wspomaga osiąganie dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w szkole. - Samoocena pozwala nauczycielowi diagnozować emocje dziecka podczas uczenia się.

Program św. Urszuli Ledóchowskiej

W duchu wartości chrześcijańskich w naszym przedszkolu realizujemy Program Wychowawczy oparty o system wychowania św. Urszuli Ledóchowskiej. Cele szczegółowe, to przygotować dzieci do: - pracy nad sobą - bycia pożytecznym członkiem społeczeństwa - bycia człowiekiem o cechach: miłości Boga i człowieka, dobroci, poczucia obowiązku, samodzielności, odwagi, pracowitości, wytrwałości, odpowiedzialności… Wychowanie religijne staje się stopniowo coraz bardziej samodzielną pracą nad sobą, trwająca całe życie.


Patron przedszkola św. Jan Paweł II

Uroczyste nadanie przedszkolu imienia JANA PAWŁA II odbyło się 18 maja 2013 r. w rocznicę urodzin świętego papieża. Chcemy, aby Jan Paweł II był nie tylko patronem w nazwie przedszkola, ale przede wszystkim żywą osobą, bardzo obecną w codziennych sprawach przedszkola związanych z wychowaniem i w sprawach rodzin, które zawsze były bardzo ważne dla naszego papieża. Hasłem przedszkola są słowa z uroczystości pontyfikatu, które Jan Paweł II głosił przez całe swoje życie: "NIE LĘKAJCIE SIĘ. OTWORZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI." Pragniemy tak wychowywać nasze dzieci, by przez doświadczanie naszej codziennej troski i miłości, miały zawsze poczucie bezpieczeństwa i bez lęku wchodziły w dalsze życie, by stawać się pięknymi i odpowiedzialnymi ludźmi.

Obchodzimy w przedszkolu dwa świąteczne dni związane z naszym patronem

– 22 października – liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II
– 18 maja – rocznica urodzin i nadania imienia.

Scroll to Top