s. Małgorzata Bauer – Dyrektor Przedszkola

nauczyciel mianowany
~ 25 lat stażu pracy pedagogicznej
~ Studia magisterskie na wydziale Pedagogiki - K U L
~ Studia Podyplomowe – Edukacja Początkowa i Reedukacja - U W
~ Studia Podyplomowe – Marketing i Zarządzanie w Oświacie – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie
~ Studia Podyplomowe – Logopedia – UMCS w Lublinie

p. Marta Bołkun

nauczyciel kontraktowy
~ 11 lat stażu pracy pedagogicznej
~ studia magisterskie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


p. Joanna Ostapowicz

nauczyciel kontraktowy
~ 8 lata stażu pracy pedagogicznej
~ studia magisterskie na wydziale Edukacji Przedszkolnej Uniwersytetu Białostockiego


p. Lidia Haponik

nauczyciel kontraktowy
~ 9 lata stażu pracy pedagogicznej
~ studia licencjackie na wydziale Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Edukacją Artystyczną
~ studia magisterskie na wydziale Pedagogiki Przedszkolnej Niepublicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku


p. Anna Filipow

nauczyciel kontraktowy
~ 9 lata stażu pracy pedagogicznej
~ studia magisterskie na wydziale Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej Uniwersytetu Białostockiego
~Studia Podyplomowe - Edukacja Elementarna - Wydzial Pedagogiki - Uniwersytet Białostocki


p. Agnieszka Miklaszewska

nauczyciel kontraktowy
~ 9 lata stażu pracy pedagogicznej
~ studia magisterskie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
~Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla nauczycieli - CEN Suwałki
p. Karolina Cituk

nauczyciel stażysta

~ studia magisterskie na w wydziale filologii angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku ~ studia podyplomowe – Pedagogika Przedszkola i Wczesnoszkolna z elementami Logopedii w Ełku
~ kurs doskonalący – „Angielski w przedszkolu – 100 pomysłów na atrakcyjne zajęcia językowe”
Personel pomocniczy
p. Elzbieta Szmygiel
p. Elzbieta Kotarska
p. Beata Radulska